onarımda

listen to the pronunciation of onarımda
Türkçe - İngilizce
under repair
up
onarım
repair

Cookie's house is under repair. - Cookie'nin evi onarımdadır.

This car needs repairing. - Bu arabanın onarıma ihtiyacı var.

onarım
maintenance
onarım
{i} renovation

The teachers' room and the gym are under renovation. - Öğretmenler odası ve spor salonu onarım altında.

onarım
{i} mend

My socks are in need of mending. - Çoraplarımın onarıma ihtiyacı var.

These new shoes already want mending. - Bu yeni ayakkabılar şimdiden onarım istiyor.

onarım
reparation
onarım
upkeep
onarım
(Otomotiv) fix

Sami suggested a less expensive fix. - Sami daha az pahalı bir onarım önerdi.

onarım
restore
onarım
trouble shooting
onarım
restoration
onarım
repair, reparation; restore, restoration
onarım
refitment
onarım
repair , corrective maintenance
onarım
{i} patching
Türkçe - Türkçe

onarımda teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Onarım
tamirat
onarım
Bir yapının, bir heykelin, bir resmin bozulmuş yerlerini yeniden yapma, ilk durumuna getirme, restore etme
onarım
Onarma işi, tamirat, tamir: "Onarımı yeni bitmiş yapının önünde hayvanın dizginlerini tıpkı tıpkısına bir erkek gibi çekti."- O. Kemal
onarım
Onarmak işi, tamirat, tamir
onarımda