on-premises

listen to the pronunciation of on-premises
İngilizce - Türkçe
-Tesis
improvement
{i} ilerleme

İlerleme için biraz yer var. - There's some room for improvement.

İlerleme için yer var. - There's room for improvement.

improvement
gelişim

Gelişim önerileri hoş karşılanır. - Suggestions for improvements are welcomed.

improvement
{i} ıslah
improvement
(Politika, Siyaset) ilerletme
improvement
iflah
improvement
gelişme

İstikrarlı ekonomik gelişme vardı. - There was steady economic improvement.

Amerikan-İngiliz ilişkileri gelişme gösterdi. - American-British relations showed improvement.

improvement
(İnşaat) geişme
improvement
{i} düzelme
improvement
{i} geliştirme; gelişme
improvement
(isim) düzelme, düzeltme, ıslah, gelişme, ilerleme, iyileşme, artma, verimli hale getirme, ıslah etme, kalkındırma, yenilik
improvement
{i} yenilik
improvement
{i} düzeltme
improvement
{i} artma
improvement
(Mukavele) iyileştirme

İyileştirmeler olacak. - There will be improvements.

Biz birçok iyileştirmeler yaptık. - We've made many improvements.

improvement
gelişme/geliştirme
improvement
{i} kalkındırma
İngilizce - İngilizce
improvement