on; at: the project was terminated as of january 1

listen to the pronunciation of on; at: the project was terminated as of january 1
İngilizce - Türkçe

on; at: the project was terminated as of january 1 teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

as of
-den itibaren
as of
itibarı ile
as of
-den başlayarak
as of
itibaren

O tren istasyonu yarından itibaren kapalı olacak. - That station will be retired as of tomorrow.

Metro ücretleri, 1 Nisan 1999'dan itibaren artırılacaktır. - Subway fares will be raised as of April 1st, 1999.

as of
olarak

Trajedinin kalbi, bir kısa hikaye olarak, bir çatışmadır. - The heart of the tragedy, as of a short story, is a conflict.

Hala eskisi kadar sık olarak golf oynuyor musun? - Do you still play golf as often as you used to?

as of
başlayarak
İngilizce - İngilizce
as of
on; at: the project was terminated as of january 1