your own person; by your own person; to your own person; from your own person

listen to the pronunciation of your own person; by your own person; to your own person; from your own person
İngilizce - Türkçe

your own person; by your own person; to your own person; from your own person teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

yourself
kendinin

Onu hiç kendinin yaptığını görebiliyor musun? - Can you ever see yourself doing that?

yourself
özünüz
yourself
özüne
yourself
kendine

Kendine iyi bir adam buldun. - You got yourself a nice guy.

Lütfen kendine iyi bak. - Please take good care of yourself.

yourself
özün
yourself
kendini

Arada sırada kendinizi başkasının yerine koymak iyidir. - It's good to put yourself in someone else's place now and then.

Kendini benim yerime koy. - Put yourself in my position.

yourself
kendin

Onu kendin mi yaptın? - Did you do it by yourself?

Kendini benim yerime koy. - Put yourself in my position.

yourself
özünü
yourself
pull yourself together kendine gel
yourself
be your self tabii olunuz
yourself
{i} kendiniz

O ağır bavulu kendiniz taşıyabilir misiniz? - Can you manage to carry that heavy suitcase by yourself?

Kendinizi prezentabl yapın. - Make yourself presentable.

yourself
{ç} your.selves (yûrselvz', yôrselvz') zam. kendin; kendiniz: Don't kill yourself! Kendini öldürme! Do it yourself! Onu kendin yap! Pull
İngilizce - İngilizce
{i} yourself
your own person; by your own person; to your own person; from your own person