olgunluk

listen to the pronunciation of olgunluk
Türkçe - İngilizce
maturity

Willingness to take responsibility is a sign of maturity. - Sorumluluk alma isteği bir olgunluk işaretidir.

Sami had emotional maturity issues. - Sami'nin duygusal olgunluk sorunları vardı.

ripeness
self sufficiency
bloody-minded
two-time
matureness
mellowness
ripeness; maturity
nubility
fullness
olgun
mature

Peter was fed up with childish girls and wanted to meet a really mature woman. - Peter, çocuksu kızlardan bıktı ve gerçekten olgun bir kadınla tanışmak istedi.

My niece is attractive and mature for her age. - Kız yeğenim yaşına göre çekici ve olgundur.

olgun
ripe

The apples are not quite ripe. - Elmalar oldukça olgun değiller.

The apple is not quite ripe yet. - Elma henüz oldukça olgun değildir.

olgunluk çağı
prime
olgunluk aşaması
(Ticaret) maturity stage
olgunluk imtihanı examination formerly administered
to students upon completion of high school
olgunluk katsayısı
(Denizbilim) maturity coefficient
olgunluk problemleri
maturity defects
olgunluk yılları
(Konuşma Dili) years of discretion
olgunluk çağı
(Konuşma Dili) years of discretion
olgunluk çağı
maturity age
olgunluk çağında
(deyim) at an advanced age
olgun
perfect
olgun
(Denizbilim) adult

I thought we could discuss this like mature adults. - Bunu olgun yetişkinler gibi tartışabileceğimizi düşündüm.

cinsel olgunluk
sexual maturity
olgun
dignified
olgun
in season

Strawberries are now in season. - Çilekler şimdi olgundur.

olgun
grown-up

Your brother's awfully grown-up for his age. - Kardeşin yaşına göre çok olgun.

olgun
(Tıp) mahire
olgun
matured

Tom's matured a fair bit in the last few years. - Tom son birkaç yıl içinde biraz olgunlaştı.

Tom has matured a great deal. - Tom bir hayli olgunlaştı.

olgun
experienced
psikolojik olgunluk
(Tıp) psychological maturity
olgun
mellow

Like good wine, women mellow when they age. - İyi şarap gibi, kadınlar yaşlandıklarında olgunlaşırlar.

Most women mellow as they age. - Çoğu kadın, yaşlandıkça olgunlaşır.

olgun
fruity
olgun
grown

Your brother's awfully grown-up for his age. - Kardeşin yaşına göre çok olgun.

Our children are grown. - Bizim çocuklarımız olgun.

olgun
ripe, mature, mellow; experienced, mellow
olgun
ripe, mature
olgun
(spiritually, mentally, or emotionally) mature (person)
olgun
seasoned
zihinsel olgunluk
(Pisikoloji, Ruhbilim) mental maturity
Türkçe - Türkçe
Olgun, yenilebilir olma durumu
Bilgi, görgü ve hoşgörü bakımından gereği kadar gelişmiş olma durumu, yetkinlik, kemal
Olgun, yenilebilir olma durumu. İnsan bilgi, görgü ve hoşgörü bakımından gereği kadar gelişmiş olma durumu, yetkinlik, kemal: "Yüzündeki incelik, olgunluk onu bambaşka seviyede bir erkek gösteriyor."- H. E. Adıvar
olgunluk yaşı
Olgunluk çağı
olgunluk çağı
İnsan hayatında beden ve ruhî yeteneklerinin en yetkin olduğu dönem, olgunluk yaşı
olgun
Bilgi, görgü ve hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş (insan), kâmil: "Benim bütün cefama olgun adam gibi katlanmasını bilmişti."- Y. K. Karaosmanoğlu
Yetenek Olgunluk Model Entegrasyonu
(Bilgisayar) (Capability Maturity Model ıntegration - CMMİ) — bir süreç modeli olup, örgütlerin yazılım süreçlerinin (Yazılım planlama, geliştirme, yapılandırma vb.) olgunluğunu değerlendirme modelidir
olgun
Bilgi, görgü ve hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş, kâmil
olgun
Yenecek duruma gelmiş (meyve): "Oluğun altına bir sepet iri, olgun, renkli şeftali koymuşlar."- R. H. Karay
olgun
Yenecek duruma gelmiş
olgunluk