official ceremony which celebrates the beginnning of a marriage

listen to the pronunciation of official ceremony which celebrates the beginnning of a marriage
İngilizce - Türkçe

official ceremony which celebrates the beginnning of a marriage teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

wedding
nikâh

Tom'un nikâhına gideceğimden emin değilim. - I'm not sure I'm going to Tom's wedding.

Nikah için kilise çiçeklerle süslendi. - The church is decorated with flowers for the wedding.

wedding
{i} düğün

Düğün bir 17.yüzyıl kilisesinde düzenlenecek. - The wedding will be held in a 17th century church.

Öğretmenimiz ayrıca düğününün diğer insanlarınki ile aynı olmayacağını söyledi;biz nasıl farklı olacağını sorduk fakat o söylemedi. - Our teacher also said that her wedding wouldn't be the same as other people's; we asked how it would be different, but she didn't say.

wedding
kamalama
wedding
evlenerek
wedding
{f} evlen

Köpek balığı çorbası genellikle Çin'de evlenme törenlerinde ve ziyafetlerde servis edilir. - Shark fin soup is commonly served at Chinese weddings and banquets.

Evlenme planlarınız nasıl geliyor? - How are your wedding plans coming?

wedding
evlenme merasimi
wedding
wedding ring nikah yüzüğü
wedding
silver wedding evliliğin yirmi beşinci yıldonumü
wedding
golden wedding evliliğin ellinci yıldönümü
wedding
wedding cake düğün pastası
İngilizce - İngilizce
wedding
official ceremony which celebrates the beginnning of a marriage