of or relating to a progressive party

listen to the pronunciation of of or relating to a progressive party
İngilizce - Türkçe

of or relating to a progressive party teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

progressive
yenilikçi

Onun politikaları çok yenilikçi idi. - His policies were too progressive.

progressive
terakkiperver
progressive
ilerleyen
progressive
aşama yapan
progressive
{i} ilerici

Ben oldukça ilericiydim. - I'm pretty progressive.

Girişimleriniz sayesinde basın tarafından ilerici ve ileriye dönük düşünce kuruluşu olarak tanınmaktayız. - Thanks to your initiatives we've been recognized as a progressive and forward-thinking enterprise by the press.

progressive
s. 1. gitgide artan. 2. ilerleyen, ilerleyici (hastalık). 3. tedrici. 4. ileri düşünceli, ilerici. i. ileri düşünceli kimse, ilerici
progressive
(sıfat) ilerleyen, gelişen, ilerici, kademeli, derece derece artan, devamlılık belirten
progressive
aşamalı,yenilikçi
progressive
{s} gelişen
progressive
ilerlemekte olan
progressive
{s} derece derece artan
progressive
tedrici
progressive
yavaş yavaş artan
progressive
Gelişimsel
progressive
dilb. ilerleyici benzeşme
progressive
ileri

Tom çok ilerici, değil mi? - Tom is very progressive, isn't he?

Ben oldukça ilericiydim. - I'm pretty progressive.

progressive
devamlı olarak
progressive
(Biyoloji) progresif
progressive
progressivelyilerledikçe
İngilizce - İngilizce
progressive
of or relating to a progressive party

  Heceleme

  of or re·lat·ing to a Pro·gres·sive par·ty

  Türkçe nasıl söylenir

  ıv ır rileytîng tı ı prıgresîv pärti

  Telaffuz

  /əv ər rēˈlātəɴɢ tə ə prəˈgresəv ˈpärtē/ /əv ɜr riːˈleɪtɪŋ tə ə prəˈɡrɛsɪv ˈpɑːrtiː/

  Günün kelimesi

  gastronome