of or pertaining to the progressive party

listen to the pronunciation of of or pertaining to the progressive party
İngilizce - Türkçe

of or pertaining to the progressive party teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

progressive
yenilikçi

Onun politikaları çok yenilikçi idi. - His policies were too progressive.

progressive
terakkiperver
progressive
ilerleyen
progressive
aşama yapan
progressive
{i} ilerici

Hey, ilerici olanı hatırlıyor musunuz? - Hey, remember the progressive one?

Ben oldukça ilericiydim. - I'm pretty progressive.

progressive
s. 1. gitgide artan. 2. ilerleyen, ilerleyici (hastalık). 3. tedrici. 4. ileri düşünceli, ilerici. i. ileri düşünceli kimse, ilerici
progressive
(sıfat) ilerleyen, gelişen, ilerici, kademeli, derece derece artan, devamlılık belirten
progressive
aşamalı,yenilikçi
progressive
{s} gelişen
progressive
ilerlemekte olan
progressive
{s} derece derece artan
progressive
tedrici
progressive
yavaş yavaş artan
progressive
Gelişimsel
progressive
dilb. ilerleyici benzeşme
progressive
ileri

Ben oldukça ilericiydim. - I'm pretty progressive.

Tom çok ilerici, değil mi? - Tom is very progressive, isn't he?

progressive
devamlı olarak
progressive
(Biyoloji) progresif
progressive
progressivelyilerledikçe
İngilizce - İngilizce
progressive
of or pertaining to the progressive party

  Heceleme

  of or pertaining to the Pro·gres·sive par·ty

  Türkçe nasıl söylenir

  ıv ır pırteynîng tı dhi prıgresîv pärti

  Telaffuz

  /əv ər pərˈtānəɴɢ tə ᴛʜē prəˈgresəv ˈpärtē/ /əv ɜr pɜrˈteɪnɪŋ tə ðiː prəˈɡrɛsɪv ˈpɑːrtiː/

  Günün kelimesi

  donnybrook