of or pertaining to a theme

listen to the pronunciation of of or pertaining to a theme
İngilizce - Türkçe

of or pertaining to a theme teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

thematic
{s} içerikli
thematic
konusal
thematic
konuya ait
thematic
köke ait
thematic
tematik

Mozart ve Schubert'in tematik ve motivik çalışmaları temel olarak oldukça benzer. - The thematic and motivic works of Mozart and Schubert are basically quite similar.

thematic
esas makama
thematic
{s} konu ile ilgili
thematic
{s} melodi ile ilgili
thematic
{s} tema ile ilgili
İngilizce - İngilizce
{s} thematic
of or pertaining to a theme

  Türkçe nasıl söylenir

  ıv ır pırteynîng tı ı thim

  Telaffuz

  /əv ər pərˈtānəɴɢ tə ə ˈᴛʜēm/ /əv ɜr pɜrˈteɪnɪŋ tə ə ˈθiːm/

  Günün kelimesi

  bandersnatch