of or pertaining to a theme, or subject

listen to the pronunciation of of or pertaining to a theme, or subject
İngilizce - Türkçe

of or pertaining to a theme, or subject teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

thematic
{s} içerikli
thematic
konusal
thematic
konuya ait
thematic
köke ait
thematic
tematik

Mozart ve Schubert'in tematik ve motivik çalışmaları temel olarak oldukça benzer. - The thematic and motivic works of Mozart and Schubert are basically quite similar.

thematic
esas makama
thematic
{s} konu ile ilgili
thematic
{s} melodi ile ilgili
thematic
{s} tema ile ilgili
İngilizce - İngilizce
thematic
of or pertaining to a theme, or subject