of business, of commerce, of trade

listen to the pronunciation of of business, of commerce, of trade
İngilizce - Türkçe

of business, of commerce, of trade teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

business
(Ticaret) iş birimleri
business
ticaret kuruluşu
business
maslahat
business
(Ticaret) şirket

Ticari şirketlerimiz bütün dünyada işlerini yaparlar. - Our trading companies do business all over the world.

Küçük işletmeler genellikle büyük bir şirket tarafından sömürülürler. - Small businesses are often absorbed by a major company.

business
aksata
business
meşguliyet
business
iş yazışması
business
(Ticaret) ticari kuruluş

Ağabeyim büyük bir ticari kuruluşta görev yapıyor. - My elder brother got a position in a big business.

business
meşgale
business
şey

Tom'un işi hakkında öğrenebildiğin her şeyi öğren. - Find out all you can about Tom's business.

Bu tür şeyleri araştırmak benim işim. - It's my business to investigate such things.

business
olay
business
konu

Sadece onunla konuşuyordum. Onunla ne hakkında konuşuyordun? O seni ilgilendirmez. - I was just talking to him. Talking to him about what? That's none of your business.

İş konusunda senin yardımını istiyorum. - I want your help about business.

business
ticaret

Tom ticaret okuluna gitmek istediğini söyledi. - Tom said he wanted to go to business school.

Ticaret amacıyla Boston'dayım. - I'm in Boston on business.

business
{i} faaliyet

İş faaliyetlerimizi güçlendirmemiz için bunu yeniden organize etmeliyiz. - We need to reorganize it in order to strengthen our business activities.

business
businesslikeciddi
business
(isim) faaliyet, iş, görev, alım satım, ticaret, ticarethane, firma, işyeri, konu, mesele
business
mimik gibi davranışları
business
iş yeri

Uygun elbiseler iş yerinde çok önemlidir. - Proper clothes count for much in business.

business
{i} görev

Ağabeyim büyük bir ticari kuruluşta görev yapıyor. - My elder brother got a position in a big business.

İngilizce - İngilizce
{s} business
of business, of commerce, of trade