occupying the highest socioeconomic position in a society

listen to the pronunciation of occupying the highest socioeconomic position in a society
İngilizce - İngilizce
upper-class
occupying the highest socioeconomic position in a society

  Heceleme

  occupying the highest so·ci·o·e·co·no·mic po·si·tion in a so·ci·e·ty

  Türkçe nasıl söylenir

  äkyıpayîng dhi hayıst sōsiōekınämîk pızîşın în ı sısayıti

  Telaffuz

  /ˈäkyəˌpīəɴɢ ᴛʜē ˈhīəst sōˌsēˌōˌekəˈnämək pəˈzəsʜən ən ə səˈsīətē/ /ˈɑːkjəˌpaɪɪŋ ðiː ˈhaɪəst soʊˌsiːˌoʊˌɛkəˈnɑːmɪk pəˈzɪʃən ɪn ə səˈsaɪətiː/

  Günün kelimesi

  duodenum