no longer coiled

listen to the pronunciation of no longer coiled
İngilizce - Türkçe

no longer coiled teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

straight
(sıfat) düz, dik, doğru, karşı cinse ilgi duyan, dümdüz, dosdoğru, direkt, düzgün, dürüst, güvenilir, sek, katışıksız, iskontosuz, orijinal(piyes), sıradan
straight
düz

Lidia'nın sarı düz saçları var. - Lidia has blonde straight hair.

Ben düz gitmek istiyorum. - I want to go straight.

straight
heteroseksüel

Heteroseksüel misin yoksa homoseksüel mi? Ben heteroseksüelim. - Are you straight or gay? I'm straight.

Mario, bana eşcinsel demekten vazgeç! Ben heteroseksüelim! - Mario, stop calling me gay! I'm straight!

straight
saf
straight
direkt

Direkt eve gideceğim. - I'll go straight home.

İşten sonra direkt eve giderim. - I go straight home after work.

straight
(içki) sek
straight
doğru

Bize doğru yolu göster. - Show us the straight path.

O kelimelerin doğruca kalbinden geldiğini söyledi. - He said the words came straight from his heart.

straight
tutucu
straight
eski kafalı
straight
dosdoğru

O, dosdoğru bana doğru geldi. - He came straight up to me.

Köpek postacı için dosdoğru gitti. - The dog went straight for the postman.

straight
(Oyunlar) (Poker) Kent: farklı renklerden ardışık sıralı 5 kart
straight
müstakim
straight
{i} uyuşturucu kullanmayan kimse
straight
(zarf) düz, doğru, dümdüz, dosdoğru, dik olarak, doğruca, direkt olarak, doğru olarak, doğrudan doğruya, düzenli biçimde, tam, tam olarak
straight
direkt olarak
straight
{s} doğru, yalan olmayan: a straight answer doğru bir cevap
straight
{s} sıradan
straight
fark gözetmez
straight
tam olarak
straight
tam

O, tamamen gülmeyen bir suratla fıkra anlattı. - She told the joke with a completely straight face.

Tom tam karşıda bakarken tek başına oturuyordu. - Tom sat alone, staring straight ahead.

İngilizce - İngilizce
uncoiled
straight
no longer coiled

  Heceleme

  no long·er coiled

  Türkçe nasıl söylenir

  nō lônggır koyld

  Telaffuz

  /ˈnō ˈlôɴɢgər ˈkoild/ /ˈnoʊ ˈlɔːŋɡɜr ˈkɔɪld/

  Günün kelimesi

  zabernism