obliged to

listen to the pronunciation of obliged to
İngilizce - Türkçe
mecburiyetinde kalmak
mahküm
zorunda kalmak
mükellef
(Fiili Deyim ) 1- -meğe mecbur olmak , -mek zorunda olmak 2- (birine) minnettar olmak
be obliged to
mecbur olmak
obliged
zorunlu

Hayır, zorunlu değilsin. - No, you're not obliged.

14 yaşından itibaren Hollanda'da kimlik taşımak zorunluluğu vardır. - From the age of 14 one is obliged to carry ID in Holland.

obliged
minnettar

Beni kasabaya kadar götürebilirsen çok minnettar olurum. - I'd be much obliged if you could give me a lift into town.

Ben nezaketin için sana çok minnettarım. - I am much obliged to you for your kindness.

be obliged to
zorunda kalmak
oblige to
mecbur etmek
obliged
zorlanmış
obliged
zorlanan
obliged
mahküm olmak
obliged
(Kanun) mükellef
obliged
borçlu
oblige to
mecbur et
obliged
{f} zorla

Kate kitap okumaya zorlandı. - Kate was obliged to read the book.

be obliged to
yükümlü olmak
oblige to
zorlamak için
to be obliged to
zorunda kalmak
be obliged to
minnettar olmak
obliged to

  Heceleme

  o·bliged to

  Türkçe nasıl söylenir

  ıblaycd tı

  Telaffuz

  /əˈblīʤd tə/ /əˈblaɪʤd tə/

  Etimoloji

  [ &-'blIj ] (verb.) 14th century. Middle English, from Old French obliger, from Latin obligare, literally, to bind to, from ob- toward + ligare to bind; more at LIGATURE.

  Günün kelimesi

  incredulous