not part of

listen to the pronunciation of not part of
İngilizce - Türkçe

not part of teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

out of
dışında

Biz kitabın dışında bir şey bırakmadık. - We have left nothing out of our book.

O, ülke dışında olduğu için sık sık Skype kullandı. - Because she was out of the country, she used Skype frequently.

out of
haricinde
out of
den dolayı
out of
siz

Sizin fikirleriniz tamamen çağ dışıdır. - Your ideas are all out of date.

Sizin fikirleriniz güncelliğini yitirmiş gibi görünüyor - Your opinion seems to be out of date.

out of
hakkında

Şimdi birkaç aydır yeni gelişmeler hakkında bilgim yok. - I've been out of touch with things for several months now.

Yataktan çıkmadan önce günün geriye kalanında ne yapacağım hakkında düşünerek biraz zaman harcarım. - Before I get out of bed, I spend a little time thinking about what I'll be doing the rest of the day.

out of
dolayı

Yolda bir arabanın olması dolayısıyla garajımdan çıkamadım. - I couldn't get out of my garage because there was a car in the way.

Tom John'un evliliğinden dolayı Mary ile konuşamadı. - Tom was unable to talk Mary out of marrying John.

out of
yoksun

Tom onu bir adalet duygusundan yoksun olarak yaptı. - Tom did it out of a sense of justice.

out of
1. -den (Yeri değişen birinin/bir nesnenin çıkış yerini bildirir.): Take your hands out of your pockets! Ellerini ceplerinden çıkar! 2
out of
den dışarı
out of
den

Bu makine bozuk. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. - This machine is out of order. Please try again later.

Ben buranın dışına çıkmayı deniyorum. - I'm trying to get out of here.

out of
-den uzak
out of
dışına

Tom bu ayın sonunda kasabanın dışına taşınıyor. - Tom is moving out of town at the end of this month.

Beyaz bir köpek evin dışına fırladığında, o kapıyı henüz açmıştı. - She had hardly opened the door when a white dog rushed out of the house.

out of
arasından

Tavan arasından dışarı çıkma. - Don't come out of the attic.

out of
-den yapılmış
out of
-den dolayı
out of
-den çıkma
out of
-dan
out of
-sız
İngilizce - İngilizce
out of

This is out of my area of expertise.

not part of

  Türkçe nasıl söylenir

  nät pärt ıv

  Telaffuz

  /ˈnät ˈpärt əv/ /ˈnɑːt ˈpɑːrt əv/

  Videolar

  ... stuff away means that I'm not part of the rubric for Draconian network policy. But then ...

  Günün kelimesi

  arterious