noneffective

listen to the pronunciation of noneffective
İngilizce - Türkçe
{s} işe yaramaz
{s} yaramaz
{s} etkisiz
işe yaramaz kimse
hizmete yaramaz
{s} geçersiz
noneffective rate
(Askeri) GAYRİ FAAL ORANI: Komutanlık kuvvesinde; hastalık, arıza sebebiyle görevden muaf tutulan veya muharebe zayiatı olarak tespit edilen personel mevcudu ölçüsü. Bu ölçü; belirli bir zamanda veya belirli bir sürenin ortalama bir gününe ait hasta (gayri faal) miktarının o zamanki kuvve ve süreye ait kuvvet ortalaması, bindesine oranı olarak ifade edilir. Bu işlem; görevden muaf tutulmuş bütün hastalar veya, münhasıran belirli bir hastalık ya da arıza grubu esas alınarak yapılır. Oran; belirli bir bölge, komutanlık veya Kara Ordusu toplamı için hesaplanabilir
noneffective sortie
(Askeri) GAYESİNE ULAŞMAMIŞ SORTİ: Gönderilen herhangi bir nedenle görev amacını yerine getirmemesi. Eksik sortilerde buna dahildir
İngilizce - İngilizce
A member of the military who is unable to assume active duty
Not able to assume active duty

After his injury, he was declared noneffective and given a medical discharge.

Not effective

The game strategy he pursued was noneffective, and he was beaten soundly.

{s} ineffective, not effective
Not fit or available for duty
noneffective