nihil

listen to the pronunciation of nihil
İngilizce - İngilizce
(Latin) nil; nothing (as used by a sheriff after an unsuccessful effort to serve a writ); "nihil habet
{i} zero; nothing; lack of value (Latin)
Nothing
(Latin) nil; nothing (as used by a sheriff after an unsuccessful effort to serve a writ); "nihil habet"
nihil obstat
authoritative approval the phrase used by the official censor of the Roman Catholic Church to say that a publication has been examined and contains nothing offensive to the Church
Hollandaca - İngilizce
zilch
Türkçe - Türkçe

nihil teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

NİHİL
(Hukuk) Hiçbir şey
İngilizce - Türkçe
(Felsefe) hiçlik
(Felsefe) hiç

Mary ahlaki değerlerini reddetti ve bir hiççi oldu. - Mary renounced her moral values and became a nihilist.

(Felsefe) yokluk
ex nihilo nihil fit
(Latin) hiçlikten hiçlik çıkar
primum nihil nocere
(Tıp, İlaç) (Latince) Primum non nocere "ilk olarak, zarar vermemek" anlamına gelen Latince deyiştir. Ayrıca primum nihil nocere olarak da kaydedilmiştir. Almanca zuerst einmal nicht schaden, Fransızca D'abord, ne pas nuire ve İngilizce first, do not harm şeklinde çevrilmiştir. Tıp okullarında öğrencilere öğretilen ana kurallardandır ve hekime her şeyden önce herhangi bir tıbbî müdahalenin yol açabileceği olası zararları hatırlatma vurgusu taşır. Aşikâr bir zarar riski barındırıp daha düşük bir fayda şansı taşıyan (veya taşıdığı iddia edilen) tıbbî müdahaleler tartışılırken sık sık kullanılır. Sanılanın aksine deyiş Hipokrat yemininde geçmez. Deyişin kaynağı kesin olarak tespit edilememiştir. Ancak XıX.yyda anglosakson kaynaklarda kullanılmaya başlandığı ve corpus hippocraticum'a atfedildiği bilinmektedir
nihil