nicelik

listen to the pronunciation of nicelik
Türkçe - İngilizce
quantity

Quality is more important than quantity. - Nitelik, nicelikten önemlidir.

Quality is more important than quantity. - Nitelik, nicelikten daha önemlidir.

(Askeri,Teknik) quantitative
(Denizbilim) quautity
amount
(Matematik) cardinality
quantity, number
proportion
quantile
fractile
number
nicelik bakımından
quantitatively
nicelik olarak
quantitatively
nicelik sınırı
(Tıp) limit of quantification
nicelik ilkesi
(Dilbilim) maxim of quantity
nicelik sözcüğü
(Dilbilim) quantifier
nicelik sıfatları
(Dilbilim) the quantifiers
nicelik ya da miktar
quantum
periyodik nicelik
periodic quantity
sabit nicelik
invariant
sayıl nicelik
scalar quantity
Türkçe - Türkçe
Genellikle sayılabilen, toplamı doğrudan sayı olarak belirtilebilen genel özellik
Bir şeyin eşit parçalara bölünebilen ve ölçülebilir olan yanları
Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu, kemiyet, miktar
Bir şeyin sayılabilen ölçülebilen ya da azalıp çoğalabilen durumu
kemiyet
nicelik