next to, alongside

listen to the pronunciation of next to, alongside
İngilizce - Türkçe

next to, alongside teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

nearby
yakında

Affedersiniz, yakında bir tuvalet var mı? - Excuse me, is there a toilet nearby?

Yakında bir yangın patlak verdi. - A fire broke out nearby.

nearby
{s} yanında
nearby
yakındaki

Fırtına yüzünden yakındaki bir ahıra sığındık. - We took refuge from the storm in a nearby barn.

Yakındaki parkta oynamaları söylendi. - They were told to play in the nearby park.

nearby
{s} civarında
nearby
4yakın
nearby
{s} yakın. z. yakında
İngilizce - İngilizce
nearby
next to, alongside