nefsi

listen to the pronunciation of nefsi
Türkçe - İngilizce
sensual
nefis
brilliant
nefis
yummy

Follow me! Echo's mother called out. Let's find some yummy beetles for breakfast. - Beni takip et! Echo'nun annesi seslendi. Kahvaltı için birkaç nefis böcek bulalım.

It tastes really yummy. - Onun gerçekten nefis tadı var.

nefis
delicious

Dinner smells delicious. - Akşam yemeği nefis kokuyor.

My wife made me a delicious apple cake. - Karım bana nefis bir elmalı pasta yaptı.

nefis
{s} beautiful
nefis
excellent
nefis
{s} dainty
nefis
delectable

Delectable odors of ham and toast pervaded the air. - Jambon ve tostun nefis kokuları havaya yayıldı.

nefis
desire
nefis
human soul
nefis
great
nefis
dreamy
nefis
delightly
nefis
delightful
nefis
wonderful
nefis
personality
nefis
(deyim) far out
nefis
the cravings of the flesh
nefis
mean
nefis
marvellous
nefis
heavenly
nefis
smashing
nefis
mouth-watering
nefis
ambrosial
nefis
lovely
nefis
tremendous
nefis
ripping
Nefis
lower self

You have to control your lowerself.

nefis
luscious
nefis
delightfully
nefis
{s} scrumptious
nefis
delicate
nefis
{s} peachy
nefis
magnificent
nefis
{s} stunning
nefis
{s} fine
nefis
superb
nefis
{s} exquisite

This restaurant offers some really exquisite dishes. - Bu restoran gerçekten bazı nefis yemekler sunuyor.

nefis
yum yum
nefis
marvelous
nefis
awfully nice
nefis
self, personality; the flesh, the body; the cravings of the flesh
nefis
excellent, of superior quality, choice; exquisite; delectable
nefis
beyond praise
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) nefse âit ve onunla ilgili, nefisten kaynaklanan
NEFSÎ
(Osmanlı Dönemi) Nefis ile, kendisi ile alâkalı. Şahsa ait, nefse dair
NEFSÎ NEFSÎ
(Osmanlı Dönemi) Benim nefsim", "nefsim nefsim mânâsına yalnız kendini düşünmeyi ve kendisiyle olan alâkayı ifâde eden bir tâbir
nefsi müdafaa
Nefis müdafaası
nefis
Arapça bir kelime olan nefs, lügatte, ruh, bir şeyin kendisi, akıl, insan bedeni, ceset, kan, azamet, arzu ve kötü istekler gibi manalara gelmektedir. Tasavvufî olarak da, "kendisinde iradi hareket, his ve hayat kuvveti bulunan latif buharlı bir cevherdir." şeklinde tanımlanır. Kötülüğü emreden manasında anlaşıldığı gibi, Allah tarafından insana üflenen ve "ruh-ı Rahmani", "ilahi ben" manasında da kullanılmıştır
NEFİS
(Osmanlı Dönemi) (E) Pek beğenilen, pek güzel, pek iyi
NEFİS
(Osmanlı Dönemi) Bak: Nefs
Nefis
(Osmanlı Dönemi) SİR'ET
Nefis
(Osmanlı Dönemi) DARİR
Nefis
(Osmanlı Dönemi) ŞERAŞİR
Nefis
(Osmanlı Dönemi) KURUNE
nefis
Pek hoş, istek uyandıran, çok güzel: "Akşamları soğuk yemekler yiyorum, ama nefis şeylerdi."- R. H. Karay
nefis
Öz varlık, kişilik: "Çoğunu kendi nefsini kurtarmak için öldürmüştü."- Ö. Seyfettin. İnsanın yeme içme gibi ihtiyaçlarının bütünü
nefsi