move out and leave nothing behind

listen to the pronunciation of move out and leave nothing behind
İngilizce - İngilizce
clear out
move out and leave nothing behind

  Heceleme

  move out and leave noth·ing be·hind

  Türkçe nasıl söylenir

  muv aut ınd liv nʌthîng bîhaynd

  Telaffuz

  /ˈmo͞ov ˈout ənd ˈlēv ˈnəᴛʜəɴɢ bəˈhīnd/ /ˈmuːv ˈaʊt ənd ˈliːv ˈnʌθɪŋ bɪˈhaɪnd/

  Günün kelimesi

  annus mirabilis