mode, fashion, style; behavior, way; type, kind

listen to the pronunciation of mode, fashion, style; behavior, way; type, kind
İngilizce - Türkçe

mode, fashion, style; behavior, way; type, kind teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

manner
tavır ve hareket
manner
{i} usul
manner
davranış

Dr Jackson'ın hastalara karşı iyi bir davranışı var. - Dr. Jackson has a good bedside manner.

Memur kaba davranışları gerekçesiyle görevden alındı ​​. - The clerk was dismissed on the grounds of her rude manners.

manner
tarz

Çocuklarını yetiştirme tarzları oldukça farklı. - Their manner of bringing up their children is extremely unusual.

Onun hareket tarzını sevmiyorum. - I don't like her manner.

manner
biçim

Kim çok çekici bir biçimde giyinmiş. - Kim is dressed in a very attractive manner.

Telefon soygunu olağanüstü bir biçimde engellendi. - Phone robbery thwarted in unusual manner.

manner
{i} tavır

Onun partideki tavırlarından memnun değilim. - I am dissatisfied with his manners at the party.

Tom'un yüz hatları ve tavırları babasınına çok benzer. - Tom's facial features and mannerisms are very much like those of his father.

manner
{i} çeşit
manner
(isim) davranış, tutum, tavır, hareket tarzı, ton, tarz, eda
manner
görgü

Sana bazı görgü kurallarını öğretmek zorunda kalacağım! - I'm going to have to teach you all some manners!

Masa görgüsünü onlara kim öğretti? - Who taught them table manners?

manner
terbiye

O, çocuklarını nasıl terbiye ediyor? - How does he teach his kids manners?

Dolu ağzınla konuşmak terbiyesizlik olması gerekiyor. - It's supposed to be bad manners to talk with your mouth full.

manner
her zamanki konuşma ve hareket şekli
manner
{i} çoğ. örf, töre
manner
{i} hareket tarzı

Onun hareket tarzını sevmiyorum. - I don't like her manner.

manner
{i} ton
manner
her halde
manner
asl
manner
all manner of her seşit
manner
{i} eda
İngilizce - İngilizce
{i} manner
mode, fashion, style; behavior, way; type, kind