millileştirmek

listen to the pronunciation of millileştirmek
Türkçe - İngilizce
nationalize
to nationalize ulasallaştırmak
to cause (something) to become nationalistic in tone
milli
{s} national

I have French nationality but Vietnamese origins. - Milliyetim Fransız ama Vietnam kökenliyim.

Spain has won the 2010 FIFA World Cup and the national team logo gains the first star. - İspanya, 2010 FIFA Dünya Kupası'nın galibi oldu ve millî takım logosu ilk yıldızını kazandı.

milli
(Askeri) national match
millileştirme
nationalization
Milli
(Askeri) National Signals Intelligence (SIGINT) Operations Center; Navy Satellite Operations Center
Milli
(Askeri) National Signals Intelligence (SIGINT) Operations Center; Navy Satellite Operati
milli
national ulusal
milli
public
milli
people's
millileştirme
nationalization ulusallaştırma
millileştirme
nationalization, nationalizing
İngilizce - İngilizce

millileştirmek teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

milli
Multiplier representing 1 x 10 -3
milli
one thousandth e g one milli-watt - 1mW one milli-amp - 1mA one milli-volt -1mV
milli
Thousandth 0 001 = 10-3
milli
Prefix meaning one-thousandth (x10-3) Symbol: m
milli
A prefix meaning one thousandth or 10-3; abbreviated as m
milli
one one-thousandth
milli
The prefix used with units of measure to indicate one thousandth of the unit Example: a milliliter is one thousandth of a liter
milli
Equivalence of 10-3 or one thousandth (1/1,000) Symbol - m
milli
One thousandth
milli
A prefix denoting one-thousandth of a unit In general, do not use a hyphen
milli
the metric prefix which means "a thousandth "
milli
An prefix meaning 1/1000
milli
Prefix meaning one thousandth
milli
pref. one thousandth
milli
a prefix meaning 1/1,000
milli
Prefix meaning one-thousandth
milli
A prefix denoting a thousandth part of; as, millimeter, milligram, milliampère
milli
A prefix meaning one-thousandth
milli
a prefix utilized in the metric system of measurement which denotes 10 to the negative 3 (10-3) or 0 001; symbol m
milli
(adjective) One one-thousandth
milli
SI prefix for 10^-3 or 0 001
milli
A prefix denoting a one thousandth part of a unit of measure, such as a millisecond or millimeter
Türkçe - Türkçe
Millî bir nitelik vermek
Özel sektöre ait yerli ve yabancı firmaları devlet mülkiyetine geçirmek, ulusallaştırmak
Millileştirme
(Hukuk) NASYONALİZASYON
Millî
ulusal
Millîleştirme
ulusallaştırma
MİLLÎ
(Osmanlı Dönemi) (Milliye) Din ve millete âit, milletle alâkalı, millete mensub
milli
Milletle ilgili, millete özgü, ulusal
milli
Milletle ilgili, millete özgü, ulusal: "Bunların arasında millî, şahsi, tarihî bütün elemleri, zaferleri, mazi ve istikballeriyle yaşamıştım."- H. E. Adıvar
millileştirme
Millî bir nitelik verme, millîleştirmek işi veya durumu
millileştirme
Millîleştirmek işi
İngilizce - Türkçe

millileştirmek teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

milli
mili-
milli
mili

Bu cetvelin milimetrelik bir ölçeği vardır. - This ruler has the scale in millimeters.

Teknisyen, hastadan en az beş mililitre idrara ihtiyacı var. - The technician needs at least five milliliters of urine from the patient.

milli
binde bir
milli
pref. mili
millileştirmek