mekanik

listen to the pronunciation of mekanik
Türkçe - İngilizce
mechanical; mechanics
aircraft maintenance mechanic
mechanic

Tom is a mechanical genius. - Tom bir mekanik deha.

It's just a mechanical problem. - O sadece mekanik bir sorun.

mechanical

No mechanical problems were found. - Hiçbir mekanik sorun bulunmadı.

Mechanical devices are more reliable than electronic ones. - Mekanik cihazlar, elektronik olanlara göre daha güvenilirdir.

mechanics

We are passionate about mechanics. - Biz mekanik hakkında tutkuluyuz.

mech

Orrery is a mechanic model of the Solar System. - Orrery, Güneş Sistemi'nin mekanik bir modelidir.

We've got a mechanical problem. - Mekanik bir sorunumuz var.

mekanik aletler
(Askeri) mechanical tools
mekanik arıtma
mechanical treatment
mekanik atölye
(Askeri) mechanical workshop
mekanik bilimi
mechanics
mekanik gecikme
(Avcılık) lock time
mekanik gürültü
(Askeri) mechanical noise
mekanik güç
mechanical power
mekanik işleme
(Telekom) machining
mekanik karıştırma
(Askeri) mechanical jamming
mekanik montaj
mechanical assembly
mekanik mukavemet
mechanical strength
mekanik pilot
(Askeri) mechanical pilot
mekanik pres
(Mekanik,Teknik) mechanical press
mekanik salmastra
mechanical seal
mekanik sistem
mechanical system
mekanik stres
(Tıp) mechanical stress
mekanik süpürge
sweeper
mekanik sıfır
(Bilgisayar,Teknik) mechanical zero
mekanik teknisyen
mechanic
mekanik tertibat
link
mekanik tesisat
mechanical installation
mekanik titreşim
(Mekanik) mechanical vibration
mekanik ventilasyon
(Tıp) mechanical ventilation
mekanik yapı
(Telekom) chassis
mekanik özellikler
mechanical properties
mekanik özellikler
mechanic properties
mekanik aderans
mechanical bond
mekanik aksamlar
mechanical parts
mekanik alet
gimmer
mekanik algılamalı
(Otomotiv) machine-sensed
mekanik algılayıcı
(Denizbilim) mechano-receptor
mekanik alıcı
(Pisikoloji, Ruhbilim) mechanoreceptor
mekanik anahtar
(Bilgisayar,Teknik) mechanical switching device
mekanik analiz
(Askeri) mechanical analysis
mekanik araç
mechanical device
mekanik arıza
mechanical breakdown
mekanik avantaj
mechanical advantage
mekanik aygıt
mechanical device
mekanik aşınma
mechanical weathering
mekanik basınç
mechanical stres
mekanik besleyici
mechanical stoker
mekanik bileşenler
mechanical components
mekanik cilalama
mechanical polishing
mekanik davranış
mechanical betraviour
mekanik davranış
mechanical behaviour
mekanik dayanışma
(Pisikoloji, Ruhbilim) mechanical solidarity
mekanik dolgu
machined insert
mekanik ekskavatör
navy
mekanik eleme
mechanical sieving
mekanik empedans
mechanical impedance
mekanik enerji
mechanical energy
mekanik eğitim
(Askeri) mechanical training
mekanik eğme
mechanical bending
mekanik eşdeğer
mechanical equivalent
mekanik filtrasyon
(Denizbilim) mechanical filtration
mekanik filtre
hurdle filter
mekanik filtre
mechanical filter
mekanik finişer
mechanical float
mekanik fren
mechanical brake
mekanik fren
power brake
mekanik fren
(Otomotiv) mechanic brake
mekanik frenleme
(Bilgisayar) mechanical braking
mekanik gösterge grubu
mechanical instrument cluster
mekanik gürültüler
(Otomotiv) mechanical chattering
mekanik güç
purchase
mekanik hamur
(Matbaacılık, Basımcılık) mechanical pulp
mekanik hat
mechanical line
mekanik isteri
(Tıp) mechanical hysteresis
mekanik
mechanical work
mekanik işler
mechanical operations
mekanik kalp
(Tıp) mechanical heart
mekanik kazı
mechanical mining
mekanik kesim
(Tekstil) mechanical cut
mekanik kriko
mechanical jack
mekanik kriko
screw jack
mekanik krikolar
mechanical jacks
mekanik kumanda
mechanical control
mekanik kumandalı
mechanically operated
mekanik kumpas
mechanical caliper
mekanik kuvvet
mechanical force
mekanik kürek
mechanical shovel
mekanik kırıcı
mechanical pick
mekanik lepleme
mechanical lapping
mekanik mala
mechanical trowel
mekanik mastar
mechanical trowel
mekanik mastar
mechanical float
mekanik mastar
screeding machine
mekanik model
(Pisikoloji, Ruhbilim) mechanical model
mekanik olarak
robotically
mekanik olarak
mechanically
mekanik olma durumu
mechanicalness
mekanik olmayan
non-mechanical
mekanik olmayan
nonmechanical
mekanik olmayan
unmechanized
mekanik olmayan
unmechanised
mekanik otlatma
mechanical grazing
mekanik oynaklık
(Askeri) play mechanical
mekanik park freni
(Otomotiv) mechanical brakes
mekanik piyano
(Muzik) mechanical piano
mekanik piyano
pianola
mekanik piyano
piano player
mekanik pres
arbor press
mekanik proje
mechanical project
mekanik püskürme
airless spraying
mekanik püskürtme
airless spray
mekanik randıman
mechanical efficiency
mekanik regülatör
(Otomotiv) mechanical governar
mekanik regülatör
direct-acting governor
mekanik regülatör
mechanical governor
mekanik regülatör
direct control governor
mekanik sindirim
mechanical digestion
mekanik sis cihazı
(Askeri) mechanical smoke generator
mekanik sismograf
(Çevre) mechanical seismograph
mekanik sıkıştırma
mechanical compaction
mekanik sınır
(Askeri) mechanical border
mekanik sıva
mechanical rendering
mekanik tarama
mechanical scanning
mekanik tarama
(Askeri) mechanical sweep
mekanik teknisyeni
machine technician
mekanik teknisyeni
mechanical technician
mekanik temizleme
mechanical purification
mekanik tesir
mechanical action
mekanik testere
mechanical saw
mekanik testere
(Marangozluk) log frame
mekanik tilt kolu
tilt brace (bulldozer)
mekanik tilt kolu
tilt brace
mekanik toplama
(Çevre) mechanical collection
mekanik tortul kaya
(Jeoloji) clastic rocks
mekanik tozlama
mechanical dusting
mekanik tozlayıcı
mechanical duster
mekanik verim
mechanical efficiency
mekanik yay
(Otomotiv) mechanical spring
mekanik yağdanlık
(Otomotiv) sight-teed oilier
mekanik yağdanlık
forced feed lubricator
mekanik yağlama
lubrication mechanical
mekanik yük
mechanical load
mekanik zedelenme
(Tıp) mechanical harm
mekanik çaba
(Denizbilim) mechanical fishing intensity
mekanik çalıştırıcı
mechanical operator
mekanik çizgileme
mechanical tooling
mekanik örgütler
(Ticaret) mechanistic organizations
mekanik özellik
mechanical property
mekanik ünite
(Otomotiv) mechanical device
mekanik şanzıman
manual gearbox
mekanik şanzıman
(Otomotiv) manual transmission
mekanik şok
mechanical shock
tepki (mekanik)
(Askeri) thrust
elektro mekanik taşlama
(Mekanik) electromechanical grinding
kaldırma ve mekanik taşıma araçları
(Hukuk) lifting and mechanical handling appliances
süre ölçümleriyle ilgili mekanik dalı
chronometry
teorik mekanik
theoretical mechanic
zihinsel mekanik
(Pisikoloji, Ruhbilim) mental mechanics
Türkçe - Türkçe
El veya makine ile yapılan
Denge veya hareket kurallarıyla ilgili
Düşünmeden yapılan
Düşünmeden (yapılan)
Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı
mihaniki
MEKANİK
(Osmanlı Dönemi) Makina. Makina aksamının hey'et-i mecmuası
MEKANİK
(Osmanlı Dönemi) Lât. Cisimlerin hareketleriyle alâkalı hâdiseleri inceleyen ilim. Mihanikiyetten bahseden kitap
MEKANİK
(Osmanlı Dönemi) Kafa yormaksızın el veya makina ile yapılan
mekanik enerji
Mekanik enerji, faydalı iş yapabilen hareket enerjisidir. Hareket enerjisi (kinetik enerji) bir iş yaptığında mekanik enerji olarak ortaya çıkmaktadır. Elektrik santrallerinde türbine çarpan suyun mekanik enerjiye dönüştüğü gibi pense ile kablo keserken, tornavida ile vida sıkarken vb. durumlarda da mekanik enerji üretilmiş olmaktadır. Elde edilen mekanik enerji ile her hangi bir iş yapılabileceği gibi elektrik enerjisi de üretilebilmektedir
İngilizce - Türkçe

mekanik teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

mekanik enerji
Mechanical enerji
mekanik