mean; contemptible; as, lousy knave

listen to the pronunciation of mean; contemptible; as, lousy knave
İngilizce - Türkçe

mean; contemptible; as, lousy knave teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

lousy
{s} k.dili. kötü, berbat
lousy
{s} k.dili. alçak, iğrenç
lousy
dandik

Tom dandik bir dansçı. - Tom is a lousy dancer.

lousy
rezil
lousy
berbat

Berbat bir başlangıç yaptık. - We had a lousy start.

Tom berbat bir gece geçirdi. - Tom had a lousy night.

lousy
{s} bitli

Dört yıl boyunca üniversiteye gittim ve bütün aldığım bu, bitli diplomaydı. - I went to college for four years and all I got was this lousy diploma.

lousy
{s} alçak
lousy
üstü başı bit dolu
lousy
berbatlık
lousy
{s} iğrenç

Bu beni iğrenç hissettirdi. - It made me feel lousy.

lousy
He is lousy with money Onun parası çok
lousy
{s} kötü

Kötü bir gün geçirdim. - I've had a lousy day.

Bugün kötü hava bekliyoruz. - We're expecting lousy weather today.

lousy
iğrençlik
lousy
aşağılık/bitli
İngilizce - İngilizce
lousy
mean; contemptible; as, lousy knave