mantık

listen to the pronunciation of mantık
Türkçe - İngilizce
logic

Logic is obviously your strong point. - Mantık açıkça senin güçlü noktandır.

Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it. - Asal sayılar hayata benzer, onlar tamamen mantıksaldır fakat, eğer tüm zamanınızı onun hakkında düşünmek için harcarsanız kurallarının bulunması imkânsızdır.

reason

Try and come up with a more reasonable excuse next time. - Bir dahaki sefere daha mantıklı bir gerekçe bulmayı dene.

You should be more reasonable. - Daha mantıklı olmalısın.

dialectic
reasoning
rationale
rationality
logic; reason, sense
reason, sense, good judgment
rhyme or reason
logics
mantık yürütmek
reason
mantık devresi
logic circuit
mantık diyagramı
logic diagram
mantık hatası
logic error, logical error
mantık işlemi
logic operation
mantık komutu
logic instruction
mantık çevrimi
logic circuit
matematiksel mantık
mathematical logic
simgesel mantık
(Bilgisayar) mathematical logic
aritmetik mantık birimi
arithmetic/logic unit (ALU)
bileşimli mantık
combinational logic
dikey mantık
(Politika, Siyaset) vertical logic
felsefi mantık
(Eğitim) philosophical logic
fiziksel bağlantılı mantık
(Bilgisayar) hardwired logic
imsel mantık
symbolic logic, mathematical logic
programlanır mantık dizisi
programmable logic array
programlı mantık
programmed logic
sembolik mantık
symbolic logic
simgesel mantık
symbolic logic
standart mantık
(Pisikoloji, Ruhbilim) standard logic
sırasal mantık
sequential logic
yapısal mantık
formal logic
yatay mantık
(Politika, Siyaset) horizontal logic
Türkçe - Türkçe
Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi
Doğru düşünme sanatı ve bilimi: "Akılla, mantıkla açıklanmayacak durumlar vardır dünyada."- N. Cumalı
Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi: "Ali Rıza bey gerçi bir vakit bu mantığa kulak vermiyor göründü."- R. N. Güntekin
Doğru düşünme sanatı ve bilimi
Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi
eseme
lojik
MANTIK
(Osmanlı Dönemi) (İntak. dan) Konuşturan, söyleten
MANTIK
(Osmanlı Dönemi) Akıl, nutuk, söz
MANTIK
(Osmanlı Dönemi) Doğru muhakeme ve doğru düşünceyi öğreten ilim. Akıl kaidesi
mantık dışı
Mantıkla çözümlenemeyen
mantık dışı
Mantıkla hiçbir ilgisi olmayan
mantık öncesi
Mantıksal düşüncesinin henüz oluşmadığı dönem
bulanık mantık
Bulanık Mantık, 1961 yılında Lütfi Askerzade'nin yayınladığı bir makalenin sonucu oluşmuş bir mantık yapısıdır.Bulanık mantığın temeli bulanık küme ve alt kümelere dayanır. Klasik yaklaşımda bir varlık ya kümenin elemanıdır ya da değildir. Matematiksel olarak ifade edildiğinde varlık küme ile olan üyelik ilişkisi bakımından kümenin elemanı olduğunda (1) kümenin elemanı olmadığı zaman (0) değerini alır. Bulanık mantık klasik küme gösteriminin genişletilmesidir. Bulanık varlık kümesinde her bir varlığın üyelik derecesi vardır. Varlıkların üyelik derecesi, [0,1] aralığında herhangi bir değer olabilir ve üyelik fonksiyonu M(x) ile gösterilir
simgesel mantık
Sembolik kalıplara verdiği önemli yerden dolayı çağdaş mantığa verilen ad
mantık