manasız

listen to the pronunciation of manasız
Türkçe - İngilizce
{s} meaningless
pointless
improper; inappropriate, out of place
meaningless, devoid of meaning; pointless
meaningless, senseless, pointless, inane anlamsız
senseless

Living the kind of life that I live is senseless and depressing. - Benimki gibi bir hayat yaşamak manasız ve iç karartıcı.

yeast
nonsense
tame
expressionless
expression
meaning
undue
void
absurd
jejune
vacuous
unexpressive
blank
Türkçe - Türkçe
Anlamsız
Yersiz, boş, yararsız
MANASIZ
Yersiz, boş, yararsız: "Arkasından koşanlar bu kokudan kaçtılar, onu ağır ve manasız buldular."- H. C. Yalçın
MANASIZ
Anlamsız: "Kim bilir nasıl manasız şeyler karalayıp oraya atmışım."- H. R. Gürpınar
manasız