manage, handle, reach an agreement with someone; advance, move forward

listen to the pronunciation of manage, handle, reach an agreement with someone; advance, move forward
İngilizce - Türkçe

manage, handle, reach an agreement with someone; advance, move forward teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

get along
birbiriyle geçinmek
get along
uyuşmak
get along
anlaşabilmek
get along
olmak (belirli bir şekilde)
get along
geçinip gitmek
get along
gelişmek
get along
ayrılmak
get along
gitmek: "We'd better be getting along. - Gitmeliyiz."
get along
idare etmek, yapmak; ile arası ... olmak: "How will he get along over there? - Orada nasıl yapacak?"; "He'll get along fine. - İyi olacak./Becerir o."; "How's she getting along in French? - Fransızcayla arası nasıl?"
get along
yaşlanmak
get along
with (bir işle) meşgul olmak
get along
birbiriyle iyi geçinmek
get along
ilerlemek
get along
yeterli olmak
get along
(deyim) ilerlemek,becermek,başarmak
get along
devam etmek
get along
geçinmek

Tom ile geçinmek kolaydır. - Tom is easy to get along with.

Yeni okul öğrencileri ile geçinmek zor gibi görünüyor - It seems to be difficult for her to get along with students in the new school.

get along
anlaşmak

Tom'la anlaşmak çok kolay. - Tom is very easy to get along with.

İngilizce - İngilizce
get along
manage, handle, reach an agreement with someone; advance, move forward