make a mess of something

listen to the pronunciation of make a mess of something
make a mess of something

  Heceleme

  make a mess of some·thing

  Türkçe nasıl söylenir

  meyk ı mes ıv sʌmthîng

  Telaffuz

  /ˈmāk ə ˈmes əv ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /ˈmeɪk ə ˈmɛs əv ˈsʌmθɪŋ/

  Günün kelimesi

  sesquipedality