made up of multiple parts; intricate or detailed

listen to the pronunciation of made up of multiple parts; intricate or detailed
İngilizce - Türkçe

made up of multiple parts; intricate or detailed teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

complex
çapraşık
complex
saplantı
complex
mürekkep
complex
(Politika, Siyaset) muğlak
made up of
oluşmak

Amerika 50 eyaletten oluşmaktadır. - America is made up of 50 states.

Amerika 50 eyaletten oluşmaktadır. - The United States is made up of 50 states.

made up of
ibaret olmak
complex
{i} karmaşa

Dünya görünüşte sonsuz karmaşanın olduğu bir yer. - The world is a place of seemingly infinite complexity.

complex
kompleks

Tom bir aşağılık kompleksine sahip. - Tom has an inferiority complex.

Spor onun aşağılık kompleksini tedavi etti. - Sports cured him of his inferiority complex.

complex
karmaşık

Onların iletişimi düşündüğümüzden çok daha karmaşık olabilir. - Their communication may be much more complex than we thought.

O, çok karmaşık bir makinedir. - That is a very complex machine.

made up of
destekle
made up of
oluşan
made up of
-den oluşmak, -den meydana gelmek
made up of
-den oluşmak, -den yapılmak
complex
{i} bileşik şey
complex
{s} mat. kompleks, karmaşık
complex
(Tıp) Basit olmayan karışık, muğlak
complex
bileşik veya karışık herhangi bir şey
complex
{i} ruhb. kompleks, karmaşa
complex
(sıfat) kompleks, bileşik, karmaşık, karışık, komplike
complex
(Tıp) Çeşitli unsurların birleşmesinden oluşan madde ,bileşik
complex
{i} blok
complex
{i} ekon. kompleks
complex
komplek

Spor onun aşağılık kompleksini tedavi etti. - Sports cured him of his inferiority complex.

Kompleks karbonhidratlar hakkında bir şey biliyor musun? - Do you know anything about complex carbohydrates?

complex
birçok parçadan oluşmuş
complex
çok parçalı
İngilizce - İngilizce
complex
made up of
Made of, composed of
made up of multiple parts; intricate or detailed