mızmız

listen to the pronunciation of mızmız
Türkçe - İngilizce
grouchy

Tom is very grouchy today. - Tom bugün çok mızmız?

Tom thought Mary would be grouchy. - Tom Mary'nin, mızmızlanacağını düşündü.

picky
fussy
finicky
whine

Don't just whine, do something! - Sadece mızmızlanma, bir şey yap.

You sure do whine a lot. - Siz kesinlikle çok mızmızlanırsınız.

whiny
crab
fussy about trifles, fussbudgety, persnickety
crybaby
querulous
hesitant
pernickety
sluggish
kicker
fussy, pernickety, whiny, finicky
grumbling
nitpicker

He is really a nitpicker. - O gerçekten bir mızmız.

mızmız bir biçimde
grouchily
mızmız bir şekilde
whinily
mızmız bir şekilde
querulously
mızmız bir şekilde
exasperatingly
Türkçe - Türkçe
Hiçbir şeyden memnun olmayan
Her şeyde kusur bulan, hiçbir şeyden memnun olmayan
Çevresindekileri rahatsız edecek kadar tembel olan
MIZMIZ
Her şeyde kusur bulan, hiçbir şeyden memnun olmayan. Çevresindekileri rahatsız edecek kadar tembel olan
mızmız