mısırlılar

listen to the pronunciation of mısırlılar
Türkçe - İngilizce
Egyptian Games
egyptians
mısırlı
egypt

Anthony was respected by the Egyptians. - Anthony'ye Mısırlılar tarafından saygı gösterilirdi.

The Greeks, Egyptians, Phoenicians and Carthaginians discovered Europe. - Yunanlar, Mısırlılar, Fenikeliler ve Kartacalılar, Avrupa'yı keşfettiler.

Mısırlı
(an) Egyptian
Mısırlı
Egyptian (person)
Mısırlı
{i} Egyptian

Cats were domesticated by the Egyptians. - Kediler, Mısırlılar tarafından evcilleştirilmiştir.

Anthony was respected by the Egyptians. - Anthony'ye Mısırlılar tarafından saygı gösterilirdi.

mısırlı
of or pertaining to Egypt
mısırlı
of Egyptian origin
mısırlı
resident of Egypt
mısırlı
one of Egyptian origin
Türkçe - Türkçe

mısırlılar teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

mısırlı
Mısır halkından olan kimse
mısırlılar