egyptians

listen to the pronunciation of egyptians
İngilizce - Türkçe
Mısırlılar
Egyptian
mısır

Anthony'ye Mısırlılar tarafından saygı gösterilirdi. - Anthony was respected by the Egyptians.

Tüm Mısır halkını fakirleştirdiğinden dolayı neredeyse tüm dünya Hüsnü Mübarek'i kınıyor. - Almost all the world condemns Hosni Mubarak because he made the Egyptian people poor.

Egyptian
eski Mısır dili
Egyptian
{i} Mısırlı

Kediler, Mısırlılar tarafından evcilleştirilmiştir. - Cats were domesticated by the Egyptians.

Kuzenim Mısır'dan. O Mısırlıdır. - My cousin is from Egypt. He is Egyptian.

Egyptian
{i} Mısır dili

Mısır dili 1.yüzyılda Yunan alfabesi kullanarak yazılmaya başladı. - Egyptian began to be written using the Greek alphabet in the 1st century.

Mısır dili öğreniyorum. - I'm learning Egyptian.

Egyptian
{s} mısır'a ait
Egyptian
{s} Mısır, Mısır'a özgü
egyptian
[n adj] Mısırlı
İngilizce - İngilizce
plural of Egyptian
Egyptian
The Afro-Asiatic language spoken in ancient Egypt
egyptian
{a} pertaining to Egypt
egyptian
{n} a native of Egypt
Egyptian
The Egyptians are the people who come from Egypt
Egyptian
The Egyptians were the people who lived in ancient Egypt. relating to Egypt or its people. someone from Egypt. Egyptian architecture Egyptian art Egyptian language Egyptian law Egyptian religion
Egyptian
{s} of Egyptian origin, of or pertaining to Egypt
Egyptian
Of, from, or pertaining to Egypt, the Egyptian people or the Egyptian language
Egyptian
{i} one of Egyptian origin; native of Egypt; resident of Egypt
Egyptian
Egyptian means related to or connected with ancient Egypt. the Egyptian pharaoh
Egyptian
Egyptian means belonging or relating to Egypt or to its people, language, or culture
Egyptian
A person from Egypt or of Egyptian descent
Egyptian
l
egyptian
the ancient and now extinct language of Egypt under the Pharaohs; written records date back to 3000 BC
egyptian
A gypsy
egyptian
of or relating to or characteristic of Egypt or its people or their language
egyptian
Pertaining to Egypt, in Africa
egyptian
a native or inhabitant of Egypt
egyptian
the ancient and now extinct language of Egypt under the Pharaohs; written records date back to 3000 BC a native or inhabitant of Egypt of or relating to or characteristic of Egypt or its people or their language
egyptian
A native, or one of the people, of Egypt; also, the Egyptian language
egyptians