müdürlüğü

listen to the pronunciation of müdürlüğü
Türkçe - İngilizce
authority
management
headquarters
board
commissioner
department

Six of those detained were released after being interrogated at the İzmir Police Department. - Gözaltına alınanların altısı İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

directorate
müdürlük
management
icra müdürlüğü
(Ticaret) directorate of execution
icra müdürlüğü
(Ticaret) bailiff's office
icra müdürlüğü
(Ticaret) directorate of debt collection
icra müdürlüğü
(Kanun) enforcement office
kalite müdürlüğü
(Ticaret) quality management
milli eğitim müdürlüğü
(Eğitim) national education directorate
müdürlük
direction
nüfus müdürlüğü
civil registry
proje müdürlüğü
(Ticaret) project management
vergi dairesi müdürlüğü
tax office
müdürlük
directorate
müdürlük
directorship
müdürlük
principalship
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü
General Directorate of Social Assistance and Solidarity
Vergiler genel müdürlüğü
The General Tax Division
arkeoloji ve müzeler müdürlüğü
directorate of archeology and museums
diyanet işleri müdürlüğü
Directorate of Religious Affairs
emniyet genel müdürlüğü
Directorate General of Security
evkaf umum müdürlüğü
Directorate-General for Pious Foundations
icra müdürlüğü
directorate of enforcement
karayolları genel müdürlüğü
(İdari Yönetim) General directorate of highways
milli eğitim müdürlüğü
Directorate of National Education
nüfus müdürlüğü
Registration office
orman bölge müdürlüğü
Regional directorate of forestry
orman işletme müdürlüğü
directorate of forestry
sanayi ve ticaret müdürlüğü
Department of Industry and Commerce
tapu müdürlüğü
Land offices
Hazine Müsteşarlığı Dış Yatırım Genel Müdürlüğü
(Hukuk) General Directorate of Foreign Investment in the Undersecreteriat of Treasury
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığını Denetim ve Koruma Genel Müdürlüğü
(Hukuk) General Directorate of Protection and Control of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs (MARA)
derleme Müdürlüğü
office receiving repository copies of all books printed
emniyet müdürlüğü police headquarters
(in a province)
fen İşleri Müdürlüğü
municipal department of technical services
imar müdürlüğü
development directorate
londra emniyet müdürlüğü
Scotland Yard
müdürlük
directorate; directorship
müdürlük
headship
müdürlük
curatorship
nüfus genel müdürlüğü
(Kanun) general directorate of census
personel müdürlüğü
personnel management
personel müdürlüğü
personnel directorate
tapu müdürlüğü
directorate of land registry
tapu sicil müdürlüğü
title deeds registry office
vakıflar Genel Müdürlüğü
Directorate of Waqfs
Türkçe - Türkçe

müdürlüğü teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Emniyet Genel Müdürlüğü
(İdari Yönetim) Emniyet Genel Müdürlüğü, rütbeleri polis memurluğundan başlayıp emniyet genel müdürlüğüne kadar uzanan, tüm il ve ilçelerde örgütlenmiş, kırsalda görevini askeri polis olan jandarmaya bırakmış, kentte ise görevi kendisi yöneten iç güvenlikten sorumlu devlet teşkilatıdır. 10 Nisan 1845 tarihinde temeli atılmıştır
tapu müdürlüğü
Tapu sicil müdürlüklerinin bağlı olduğu üst birim
Müdürlük
müdüriyet
mal müdürlüğü
Bir ilçede devlet gelirlerinin toplandığı maliye dairesi
müdürlük
Yönetmenlik, direktörlük
müdürlük
Yönetmenin, müdürün görevi veya yeri
İngilizce - Türkçe

müdürlüğü teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

bölge ticaret müdürlüğü
Regional trade directorate
gümrük müdürlüğü
Customs house

The manager of the Istanbul Customs House, who holds responsibility for all the country’s customs houses, has been detained in an investigation into allegations of bribery and other illegal activities.

tarım il müdürlüğü
The agricultural department (of a city)
yapı işleri genel müdürlüğü
The generel directorate of construction works
müdürlük
müdüriyet
müdürlüğü