liberal (politically)

listen to the pronunciation of liberal (politically)
İngilizce - Türkçe

liberal (politically) teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

progressive
yenilikçi

Onun politikaları çok yenilikçi idi. - His policies were too progressive.

progressive
terakkiperver
progressive
ilerleyen
progressive
aşama yapan
progressive
{i} ilerici

Tom çok ilerici, değil mi? - Tom is very progressive, isn't he?

Hey, ilerici olanı hatırlıyor musunuz? - Hey, remember the progressive one?

progressive
s. 1. gitgide artan. 2. ilerleyen, ilerleyici (hastalık). 3. tedrici. 4. ileri düşünceli, ilerici. i. ileri düşünceli kimse, ilerici
progressive
(sıfat) ilerleyen, gelişen, ilerici, kademeli, derece derece artan, devamlılık belirten
progressive
aşamalı,yenilikçi
progressive
{s} gelişen
progressive
ilerlemekte olan
progressive
{s} derece derece artan
progressive
tedrici
progressive
yavaş yavaş artan
progressive
Gelişimsel
progressive
dilb. ilerleyici benzeşme
progressive
ileri

Hey, ilerici olanı hatırlıyor musunuz? - Hey, remember the progressive one?

Ben oldukça ilericiydim. - I'm pretty progressive.

progressive
devamlı olarak
progressive
(Biyoloji) progresif
progressive
progressivelyilerledikçe
İngilizce - İngilizce
progressive
liberal (politically)