levha

listen to the pronunciation of levha
Türkçe - İngilizce
plate

Careful! It's a hot plate. - Dikkat! O sıcak bir levha.

Tectonic plates are pieces of the lithosphere. - Tektonik levhalar, litosferin parçalarıdır.

sheet

What's written on this sheet? - Bu levhada ne yazılıdır?

The roof is covered with sheet metal. - Çatı metal levha ile kaplıdır.

signboard
slab
plaque
sheet iron
board
(Mekanik) skelp
(İnşaat) lath
laminate
tabula
(İnşaat) tile
strap
(İnşaat) cake
composite board
(Kimya) metal plate
lamina
signboard, sign; plate, plaque; tablet, slab
tablet, panel, slab
pane
signboard, sign
panel
tablet
inscribed card; framed inscription
picture, painting
laminae
placard
sheeting
levha cam
pane
levha hareketi
(Coğrafya) plate motion
levha kazığı
(İnşaat) sheet pile
levha sac
sheet metal
levha yapmak
plate
levha contası
sheet packing
levha grubu
(Otomotiv) plate pack
levha haline getirme
lamination
levha kafes
unrolled mesh
levha kalemi
slate pencil
levha kaplama
(Çevre) board sheathing
levha kaplama
(Çevre) board lining
levha kaplamak
plate
levha kiremit
(İnşaat) flat tile
levha kurşun
sheet lead
levha omurga
(Askeri) keel plate
levha paftası
die plate
levha saç
plate steel
levha yapma
slabbing
levha yapmak
slab
levha çelik
plate steel
metal levha
metal plate
yol gösteren levha
signpost
delikli çinko levha
(Arılık) perforated zinc
demir levha
sheet iron
fiber levha
(İnşaat) fiberboard
fiber levha
(İnşaat) fibreboard
kompozit levha
composite panel
oluklu levha
corrugated sheet
teneke levha
tinplate
yuvarlak levha
disk
yuvarlak levha
pane
zırh levha
armor plate
çelik levha
steel strip
çelik levha
steel sheet
er {şilt} s işaret; levha, tabela
(er) s sign plates, sheets, signs
oyma levha
engraving plate
ser-levha
spread-sheet
aksesuar levha
(Jeoloji) accessory plate
alçı levha
plasterboard
alüminyum levha
aluminium sheet
ana levha
motherboard
bakır levha
copper plate, sheet copper
bakır levha
sheet copper
balatalı levha
clutch-plate, clutch-disk
beton levha
concrete slab
bombeli sac levha
dished plate
bronz levha
bronze plate
cam levha
sheet glass
cam levha
plate glass
cam levha
pane of glass
delikli alçı levha
(İnşaat) perforated plasterboard
delikli levha
(İnşaat,Teknik) perforated plate
delikli levha
(İnşaat) perforated board plate
delikli odunlifi levha
(İnşaat) perforated hardboard
delikli sac levha
(İnşaat) perforated sheet lath
demir levha
iron plate, sheet iron
dikine levha
standing panel
epoksi levha
epoxyplate
esnek levha
(İnşaat,Teknik) flexible sheet
folyo arkalı levha
(İnşaat) foil-backed board
ince levha
lamination
ince levha
lamella
işlemeli bakır levha
copperplate
kara levha
black plate met
kare delikli levha
square perforated plate
kare delikli metal levha
square perforated metal plate
katranlı levha
tar board
kompozit yalıtım levha
composite insulation board
kurşun levha
sheet lead
kurşun levha
lead
kızgın levha
hot plate
mantar levha
cork tile
mantar levha
cork slab
mantar levha
cork board
mantar levha
cork sheet
mantar levha
(İnşaat,Teknik) cork plate
metal levha
sheet metal

The roof is covered with sheet metal. - Çatı metal levha ile kaplıdır.

mikro gözenekli lastik levha
micro-cellular rubber sheet
mineral elyaflı levha
(Madencilik) mineral fiber tile
neopren köpüğü levha
neoprene sponge
oluklu alüminyum levha
corrugated aluminum plate
oluklu karton levha
corrugated cardboard sheet
oluklu karton levha
corrugated paper board
pirinç levha
brass plate
plastik levha
(Tekstil) plastics plate
pozitif levha
positive plate
pres kesim balsa levha
diecut balsa panel
prese mantar levha
corkboard
prese mantar levha
compressed cork
rende talaşı levha
heraklith
sırlı levha
enamelled tile
teneke levha
sheet tin, tinplate
yazısız levha
tabula rasa
yivli levha
fluted sheet
zırh levha
armour plate
zırhlı levha
plate armor
çelik levha
steel plate
çift levha
double plate
çinko levha
zinc sheet, sheet zinc
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Üzerinde yazı veya resim bulunan, duvara asılacak kâğıt
(Osmanlı Dönemi) Bir sayfanın üzerindeki kalın yazı
Bir yere asılmak için yazılmış yazı, safiha: "İçeri girince göze ilk çarpan şey duvardaki yazı levhaları oluyordu."- R. N. Güntekin
Tablo, resim: "Resimci dükkânlarında Türkler aleyhinde birçok levhalar asılmıştı."- Ö. Seyfettin
Bir yere asılmak için yazılmış yazı, safiha
(Osmanlı Dönemi) görünen ibretli manzara
Tabela
Tablo, resim
levha