let blood, drain blood for medical purposes

listen to the pronunciation of let blood, drain blood for medical purposes
İngilizce - Türkçe

let blood, drain blood for medical purposes teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

blood
{i} kan

O, her gün kan basıncı ölçtürmek zorundadır. - He has to have his blood pressure taken every day.

Küçük çocukları kaçıran insanlar hakkında duymak kanımı kaynatıyor. - Hearing about people kidnapping little children just makes my blood boil.

blood
dem
blood
akrabalık
blood
kan bağı

Bugün kan bağışlamaya gittim. - I went to donate blood today.

Sen hiç kan bağışladın mı? - Have you ever donated blood?

blood
huy
blood
{i} soy
blood
kan cisimciği
blood
kan rabıtası
blood
{i} yapı

Tom'a kan nakli yapıldı. - Tom was given a blood transfusion.

blood
nesep soy
blood
(Tıp) Kan, sanguis
blood
blood blister kan oturması
blood
blood count kan sayımı
blood
blood bank kan bankası
blood
kan dökme

Sadece herhangi bir kan dökme olmasını istemiyorum. - I just don't want there to be any bloodshed.

Daha fazla kan dökmek istemedim. - I didn't expect more bloodshed.

blood
bitkilerin suyu
İngilizce - İngilizce
{f} blood
let blood, drain blood for medical purposes