let blood, drain blood for medical purposes

listen to the pronunciation of let blood, drain blood for medical purposes
Englisch - Türkisch

Definition von let blood, drain blood for medical purposes im Englisch Türkisch wörterbuch

blood
{i} kan

Sen bir kan verici olamazsın. - You cannot be a blood donor.

Nihayet, onlar kanla özgürlüğü satın aldı. - At last, they purchased freedom with blood.

blood
dem
blood
akrabalık
blood
kan bağı

Sen hiç kan bağışladın mı? - Have you ever donated blood?

Bu öğleden sonra kan bağışladım. - I donated blood this afternoon.

blood
huy
blood
{i} soy
blood
kan cisimciği
blood
kan rabıtası
blood
{i} yapı

Tom'a kan nakli yapıldı. - Tom was given a blood transfusion.

blood
nesep soy
blood
(Tıp) Kan, sanguis
blood
blood blister kan oturması
blood
blood count kan sayımı
blood
blood bank kan bankası
blood
kan dökme

Daha fazla kan dökmek istemedim. - I didn't expect more bloodshed.

Sadece herhangi bir kan dökme olmasını istemiyorum. - I just don't want there to be any bloodshed.

blood
bitkilerin suyu
Englisch - Englisch
{f} blood
let blood, drain blood for medical purposes
Favoriten