lai̇k

listen to the pronunciation of lai̇k
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Fr. Dine istinad etmeyen. Ruhanî olmayan kimse. Dini olmayan şey. Dinî olmayan fikir, dinî olmayan müessese, sistem veya prensip. Devleti dinî esas ve hükümler ile idare etmeyen sistem. Temel esasların ve kanunların menşeini ve teşri'de (kanun yapmakta) hareket noktasını ve değer ölçüsünü dine isnad etmeyip insanın ve cemiyetin sadece dünyevi menfaat ve anlayış ölçüsüne terkeden; diğer tâbirle: İlâhi kanunu terkeden, beşeri nizamla cemiyeti idareye çalışan sistem. (...Bîtaraf kalmak, yâni: Hürriyet-i vicda
laik
Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan: "Türkiye Cumhuriyeti ... laik ve sosyal bir hukuk devletidir."- Anayasa
Lehçe - Türkçe

lai̇k teriminin Lehçe Türkçe sözlükte anlamı

laik
laik kimse
Türkçe - İngilizce

lai̇k teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

laik
secular

I'm living a secular lifestyle. - Ben laik bir yaşam tarzı yaşıyorum.

laik
temporal
laik
layman
laik
(Politika, Siyaset) secularistic
laik
profane
laik
secular, nonclerical
laik
civil
laik
laic
laik
unclerical
laik
laic, secular, lay
laik cumhuriyet
(Politika, Siyaset) secular republic
laik devlet
(Politika, Siyaset) secular state
laik kimse
laymen
laik düzen
(Politika, Siyaset) secular regime
laik düzen
(Politika, Siyaset) secular system
laik kimse
layman
laik olarak
laically
laik olmak
be secular
laik olmayan
nonsecular
laik olmayan devlet
(Politika, Siyaset) non-secular state
laik tarz
(Politika, Siyaset) laically
laik
laical
laik
secularist
laik
{s} lay
lâik
temporal
Lehçe - İngilizce

lai̇k teriminin Lehçe İngilizce sözlükte anlamı

laik
laic
laik
layman
lai̇k