lacking tact or taste

listen to the pronunciation of lacking tact or taste
İngilizce - Türkçe

lacking tact or taste teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

crude
ham

Ham petrol fiyatı düşmektedir. - Crude oil has been falling in price.

Bu, Malezya'dan ithal edilmiş bir ham maddedir. - This is a crude material imported from Malaysia.

crude
{s} basit

Tom Mary'nin giyinme tarzı hakkında basit bir şey söyledi. - Tom said something crude about the way Mary was dressed.

Yöntem basit ama çok etkiliydi. - The method was crude, but very effective.

crude
çiğ kaçmak
crude
üstünkörü yapılmış
crude
arıtılmamış
crude
inceliksiz
crude
kaba

Onun kaba davranışı tarafından rencide edildim. - I was offended by her crude manners.

Babamın varlığında kaba şakalar yapma. - Don't tell crude jokes in the presence of my father.

crude
işlenmemiş
crude
iyi yapılmamış
crude
{i} ham petrol

Bu şekil ham petrol ithalatının azaldığının bir göstergesidir. - This figure is a mirror of the decrease in imports of crude oil.

Gemiye ham petrol yüklüyorlar. - They're loading crude oil onto the ship.

crude
{s} derme çatma, üstünkörü yapılmış
crude
{s} nezaketsiz

Onun nezaketsiz şakaları Jane'i kızdırdı. - His crude jokes made Jane angry.

Onun yanıtı nezaketsizdi. - His answer was crude.

crude
incelik ve zarafetten yoksun
crude
(sıfat) ham, işlenmemiş; kaba, nezaketsiz, ilkel; basit; yavan; cırlak (renk)
crude
ham petrol crudely kabaca
crude
kaba/ham
crude
{s} cırlak (renk)
İngilizce - İngilizce
crude
lacking tact or taste

  Heceleme

  lack·ing tact or taste

  Türkçe nasıl söylenir

  läkîng täkt ır teyst

  Telaffuz

  /ˈlakəɴɢ ˈtakt ər ˈtāst/ /ˈlækɪŋ ˈtækt ɜr ˈteɪst/

  Günün kelimesi

  tremulous