lacking tact or taste

listen to the pronunciation of lacking tact or taste
Englisch - Türkisch

Definition von lacking tact or taste im Englisch Türkisch wörterbuch

crude
ham

Gemiye ham petrol yüklüyorlar. - They're loading crude oil onto the ship.

Bu, Malezya'dan ithal edilmiş bir ham maddedir. - This is a crude material imported from Malaysia.

crude
{s} basit

Yöntem basit ama çok etkiliydi. - The method was crude, but very effective.

Mike kütüklerden basit bir masa yaptı. - Mike made a crude table out of logs.

crude
çiğ kaçmak
crude
üstünkörü yapılmış
crude
arıtılmamış
crude
inceliksiz
crude
kaba

Onun kaba davranışı tarafından rencide edildim. - I was offended by her crude manners.

Babamın varlığında kaba şakalar yapma. - Don't tell crude jokes in the presence of my father.

crude
işlenmemiş
crude
iyi yapılmamış
crude
{i} ham petrol

Ham petrol bu fabrikada arıtılır. - Crude oil is refined at this plant.

Gemiye ham petrol yüklüyorlar. - They're loading crude oil onto the ship.

crude
{s} derme çatma, üstünkörü yapılmış
crude
{s} nezaketsiz

Onun nezaketsiz şakaları Jane'i kızdırdı. - His crude jokes made Jane angry.

Onun yanıtı nezaketsizdi. - His answer was crude.

crude
incelik ve zarafetten yoksun
crude
(sıfat) ham, işlenmemiş; kaba, nezaketsiz, ilkel; basit; yavan; cırlak (renk)
crude
ham petrol crudely kabaca
crude
kaba/ham
crude
{s} cırlak (renk)
Englisch - Englisch
crude
lacking tact or taste

  Silbentrennung

  lack·ing tact or taste

  Türkische aussprache

  läkîng täkt ır teyst

  Aussprache

  /ˈlakəɴɢ ˈtakt ər ˈtāst/ /ˈlækɪŋ ˈtækt ɜr ˈteɪst/

  Wort des Tages

  intercostal
Favoriten