kudurtma

listen to the pronunciation of kudurtma
kudurtma