korkusuyla

listen to the pronunciation of korkusuyla
Türkçe - İngilizce
in apprehension of
fear for
in dread that
korku
{i} horror

Horror movies frighten me. - Korku filmleri beni korkutur.

Words cannot describe the horror I felt. - Kelimeler hissettiğim korkuyu anlatamaz.

korku
fear

That boy could not enter for fear of the dog. - O, köpeğin korkusundan giremedi.

They fear that he may be dead. - Onun ölü olabileceğinden korkuyorlar.

korku
apprehension
korku
fright

I am frightened of walking in the darkness. - Karanlıkta yürümekten korkuyorum.

The fury of the storm frightened the children. - Fırtınanın hiddeti çocukları korkuttu.

korku
misgiving
korku
dread

Tom dreads going to work tomorrow. - Tom yarın işe gitmeye korkuyor.

My little brother says that he had a dreadful dream last night. - Küçük erkek kardeşim dün gece korkunç bir rüya gördüğünü söylüyor.

korku
menace
korku
perilous
korku
anxiety

Her anxiety almost drove her wild. - Onun korkusu neredeyse onu çılgına çevirdi.

korku
boggle
korku
danger

Danger always looks bigger through the eyes of fear. - Tehlike her zaman korkunun gözlerinden daha büyük görünüyor.

Fear often exaggerates danger. - Korku sık sık tehlikeyi abartır.

korku
creeps

Everyone here creeps me out. - Buradaki herkes beni korkutuyor.

That guy gave me the creeps. - O adam bana korku verdi.

korku
(Askeri) panic

Fear and panic overwhelmed me. - Korku ve paniğe kapılmıştım.

korku
misdoubt
korku
thrill

I don't like rural horror thrillers. - Ben kırsal korku gerilimini sevmiyorum.

His story thrilled me with horror. - Onun hikayesi beni korkudan titretti.

korku
threat

Tom made a terrifying threat against Mary. - Tom Mary'ye karşı korkunç bir tehdit yaptı.

No one threatened Tom. - Kimse Tom'un gözünü korkutmadı..

korku
phobos
korku
reassure
korku
consternation
korku
awe

Let me show you something really awesome. - Sana gerekten korkunç bir şey göstereyim.

I think it's awesome. - Bunun korkunç olduğunu düşünüyorum.

korku
dismay
korku
affright
korku
terror

He was almost petrified with terror. - Korku nedeniyle neredeyse donakalmıştı.

korku
dray
korku
the fear of
korku
Gothic
korku
alarm

I didn't want to alarm you. - Seni korkutmak istemedim.

The news caused alarm throughout the village. - Haber köyün her tarafında korkuya neden oldu.

korku
phobia
korku
{i} trepidation
korku
funk
korku
fear, fright, dread; alarm, anxiety, care; danger, threat, menace; phobia
korku
{i} scare

Tom is scared of ghosts. - Tom hayaletlerden korkuyor.

To tell you the truth, I am scared of heights. You are a coward! - Gerçeği söylemek gerekirse. Ben yükseklikten korkuyorum, Sen bir korkaksın!

korku
bugaboo
Türkçe - Türkçe

korkusuyla teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Korku
endişe
Korku
(Osmanlı Dönemi) HELEL
Korku
havil
Korku
(Osmanlı Dönemi) HELA'
Korku
(Hukuk) HAVF
Korku
(Osmanlı Dönemi) ŞEHM
Korku
(Osmanlı Dönemi) HAYLA'
korku
Kaygı, üzüntü: "İçlerinde görünmez bir bozukluk korkusuyla sıra sağlamlara geldi."- R. N. Güntekin
korku
Kötülük gelme ihtimali, tehlike, muhatara
korku
Kalp çarpıntısına ve tam bir halsizlik belirtilerine sebep olan bir hal
korku
Kaygı, üzüntü
korku
Bir tehlike veya bir tehlike düşüncesi karşısında uyanan kaygı duygusu: "Yarı çocuk kalbimde korku, kapıya yaklaştıkça büyüyor."- Y. Z. Ortaç
korku
Gerçek veya beklenen bir tehlike ile yoğun bir acı karşısında uyanan ve coşku, beniz sararması, ağız kuruması, kalp ve solunum hızlanması gibi belirtileri olan veya daha karmaşık fizyolojik değişmelerle kendini gösteren duygu
korku
Bir tehlike veya bir tehlike düşüncesi karşısında uyanan kaygı duygusu
korkusuyla