kiliselerden

listen to the pronunciation of kiliselerden
Türkçe - İngilizce
churchgoers
kilise
church

I go to church every Sunday. - Her pazar kiliseye giderim.

Even people who don't believe in the Catholic church venerate the Pope as a symbolic leader. - Katolik kilisesine inanmayan insanlar bile Papa'ya sembolik bir lider olarak saygı duyuyorlar.

kilise
parish

They are the boys of the parish. - Onlar kilisenin çocukları.

kilise
clerestory
kilise
house of god
kilise
kirk
kilise
curch
kilise
meeting house
kilise
{i} fane
kilise
public worship
kilise
basilica
kilise
fold
Türkçe - Türkçe

kiliselerden teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

KİLİSE
(Osmanlı Dönemi) Hıristiyanların mâbedi. Hıristiyan mezhebi
kilise
Hristiyanların ibadet etmek için toplandıkları yer
kilise
Hristiyanlıkla ilgili dinî kuruluş
kilise
Hristiyanlığın öğretilmesi, dinî işlerin yönetimi vb. ile ilgili papa ve piskoposlar topluluğu
kilise
Hristiyan mezheplerinden her biri
kilise
Hristiyanların ibadet etmek için toplandıkları yer: "Katolik kilisesinin hâkim ve müstevli çanı saat üçü vuruyor."- Ö. Seyfettin
kiliselerden