kasmak

listen to the pronunciation of kasmak
Türkçe - İngilizce
stretch tight
tighten
contract
flex
tauten
to tyrannize, oppress, terrorize
to destroy, ruin
strain
(giysi) to take in; to stretch tight
clamp
to oppress. kasıp kavurmak
to reduce (an amount)
to shorten (a tether, a tie)
to take in (a garment)
rotor
to pull on (the bit of a horse), rein up
stretch
stiffen
kas
{i} muscle

Jim pulled a muscle in his leg while skiing. - Jim, kayak yaparken bacağında bir kas çekildi.

Their muscles are stiff. - Onların kasları sert.

kas
muscular

The vagina is a muscular tube. - Vajina kaslı bir tüptür.

Arnold was striving to be the most muscular man in the world. - Arnold dünyadaki en kaslı adam olmak için çabalıyordu.

kas
tensor
kas
supercilium
kas
eye brow
kasma
of muscle
kas
muscle; muscular
kas
myo
kas
brawn
kas
thew
Türkçe - Türkçe
Kısaltmak
çok kirli
Daraltmak
Baskısı altında tutmak
Kas
adale
kas
Tellerden oluşan ve kasılarak vücut hareketlerini sağlayan organ ve bu organın telsi dokusu, adale
kasma
Kasmak işi
kasmak