to destroy, ruin

listen to the pronunciation of to destroy, ruin
İngilizce - Türkçe
kasmak
viraneye çevirmek
devastate
{f} harap etmek
devastate
{f} tahrip etmek
devastate
{f} enkaz haline getirmek
devastate
harap et

Fadıl'ın haberi hastane personelini harap etti. - The news of Fadil's death devastated the hospital staff.

Katrina kasırgası New Orleans'ı harap etti. - Hurricane Katrina devastated New Orleans.

devastate
yıkmak
devastate
(Politika, Siyaset) yakıp yıkmak
devastate
sarsmak
devastate
tahsip etmek
devastate
viraneye çevirmek
devastate
harab etmek
devastate
{f} mahvetmek
to ruin
mahvetmek
to ruin
mahva
devastate
{f} perişan etmek
to ruin
berbat etmek

Anı berbat etmek zorundaydın, değil mi? - You had to ruin the moment, didn't you?

İngilizce - İngilizce

to destroy, ruin teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

to ruin
{v} foredo
To ruin
bugger
To ruin
spoil
destroy, ruin
{f} devastate
to destroy, ruin