karamsarlıkla

listen to the pronunciation of karamsarlıkla
Türkçe - İngilizce
pessimistically
pessimistic
karamsar
pessimist

You're pessimistic, aren't you? - Siz karamsarsınız, değil mi?

You're pessimistic, aren't you? - Sen karamsarsın, değil mi?

karamsar
pessimistic

You're pessimistic, aren't you? - Siz karamsarsınız, değil mi?

You're pessimistic, aren't you? - Sen karamsarsın, değil mi?

karamsar
dejected
karamsar
downbeat
karamsar
depressed

He's depressed about the result. - O sonuç hakkında karamsar.

His pessimism depressed those around him. - Onun karamsarlığı etrafındakilerin moralini bozdu.

karamsar
down in the mouth
karamsar
jaundiced
karamsar
pained
karamsar
mouth
karamsar
heavy-hearted
karamsar
pessimistic, pessimist, downbeat
karamsar
{s} somber
karamsar
{s} sombre
karamsar
heavy hearted
karamsar
moody

Everyone is entitled to be moody once in a while. - Herkes ara sıra karamsar olma hakkına sahiptir.

Tom is moody, isn't he? - Tom karamsar, değil mi?

karamsar
{s} low
karamsar
pain
karamsar
pessimistic; pessimist kötümser, bedbin, pesimist
Türkçe - Türkçe

karamsarlıkla teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

karamsar
Kötümser, bedbin, meyus, pesimist
karamsarlıkla