kahretsin

listen to the pronunciation of kahretsin
Türkçe - İngilizce
damn

Fuck, I can't sleep because those damn owls are screeching so loudly. - Kahretsin, o lanet baykuşun çok gürültülü bir şekilde cırlaması yüzünden uyuyamıyorum.

Damn, Jackson! You really have a learning disability! - Kahretsin, Jackson! Senin gerçekten öğrenme güçlüğün var.

Damn it!

God damn it, what the hell is wrong with you? - Allah kahretsin, senin derdin ne?

Damn it! He's escaped me again. - Kahretsin! Beni yine kaçırdı.

what the fuck
doggoned
sod
Blow it!
what the dickens
confound him
sod it
damn it

God damn it, what the hell is wrong with them? - Allah kahretsin, onların derdi ne?

Damn it! He's escaped me again. - Kahretsin! Beni yine kaçırdı.

blow it
shit?
Sod (it)!, Damn!
allah kahretsin
blast it
allah kahretsin
Damn it!
allah kahretsin
goddam
allah kahretsin
(deyim) hang it
allah kahretsin!
confound it!
allah kahretsin!
fucking hell!
allah kahretsin!
damn
Kahretsin!
bugger
kahretsin!
hell

God damn it, what the hell is wrong with them? - Allah kahretsin, onların derdi ne?

God damn it, what the hell is wrong with you? - Allah kahretsin, senin derdin ne?

kahretsin!
fuck

Fuck. I'm about to come already. - Kahretsin. Zaten gelmek üzereyim.

Fuck, I can't sleep because those damn owls are screeching so loudly. - Kahretsin, o lanet baykuşun çok gürültülü bir şekilde cırlaması yüzünden uyuyamıyorum.

Allah Kahretsin
dadgummit

God damn it in küfür etmeden söylenişi.

kahretsin!
shit !
Allah kahretsin
God damn it
allah beni kahretsin
(Argo) jesus fuck me christ
allah beni kahretsin!
(Argo) damn me!
allah kahretsin
bugger! [sl.]
allah kahretsin
bugger it! [sl.]
allah kahretsin
fuck it! [sl.]
allah kahretsin
damnation
allah kahretsin
damned
allah kahretsin
dash it
allah seni kahretsin
damn you
kahret
doggone
kahret
doggoned
kahretsin