kabul etmek (teklif vb.) take up with someone arkadaşlık kurmak

listen to the pronunciation of kabul etmek (teklif vb.) take up with someone arkadaşlık kurmak
Türkçe - İngilizce
(deyim) take up
kabul etmek (teklif vb.) take up with someone arkadaşlık kurmak