specifically, to remove from a secure position on the floor, ground etc

listen to the pronunciation of specifically, to remove from a secure position on the floor, ground etc
İngilizce - Türkçe

specifically, to remove from a secure position on the floor, ground etc teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

take up
(deyim) çalışmaya başlamak (hobi,spor)
take up
Sahiplenmek
take up
işgal etmek
take up
giysiyi kısaltmak
take up
spor aktivitesine başlamak

Zayıflamak için en iyisi biraz spor aktivitesine başlamak. - In order to lose weight, it is best to take up some sport.

take up
arkasında olmak (bir işin)
take up
kaplamak
take up
yapmaya başla

Biz meditasyon yapmaya başlamalıyız. - We should take up meditation.

Doktor formda kalmak için biraz spor yapmaya başlamamı tavsiye etti. - The doctor advised me to take up some sport to stay in shape.

take up
boşluğunu almak
take up
emmek
take up
Almak, kaldırmak, kısaltmak (elbise), tutmak, tamamlamak, karışmak, meşgul olmak, yakalamak, sözünü kesmek
take up
(take up sth.) çalışmaya başlamak (hobi,spor)
take up
kısaltmak (dikiş)
take up
(deyim) kabul etmek (teklif vb.) take up with someone arkadaşlık kurmak
take up
almak

Otobüs yolcuları almak için durdu. - The bus stopped to take up passengers.

Zamanının çoğunu almak istemiyorum. - I don't want to take up too much of your time.

take up
(deyim) yer kaplamak
take up
(deyim) bir şey hakkında soru sormak
take up
(deyim) devam etmek (bitmemiş bir öykü) take someone up on sth
İngilizce - İngilizce
take up

Take up the carpet and haul it away.

specifically, to remove from a secure position on the floor, ground etc